HVORFOR BØR DU SJEKKE SKORSTEINEN DIN?

REHABILITERING AV SKORSTEIN
GIR SIKKER FYRING

Rehabilitering av skorstein vil ikke bare føre den tilbake til opprinnelig stand, men kan bringe den i samsvar med strengere, moderne standarder. Ved å oppgradere til en ny oppstillingsklasse kan dette gi større fleksibilitet med tanke på hvordan du pusser opp resten av boligen.

KONTAKT OSS

post@focusvarme.no
Tlf: 919 02 721

Hva er oppstillingsklasse, og hvorfor har det betydning for meg?

Kort fortalt vil oppstillingsklasse si noe om hvor stor avstand du har til brennbart materiale i huset ditt. En gammel teglsteinspipe vil alltid være i oppstillingsklasse 1, som er laveste klasse. Da finnes det store begrensinger på både gjennomtrekk, og hvordan den kan plasseres i boligen. Den kan for eksempel ikke stå inntil vegg av brennbart materiale. Vi kan oppgradere teglsteinspiper til en høyere oppstillingsklasse.

Kort om de ulike oppstillingsklassene:

OPPSTILLINGSKLASSE 1

Her skal det være 10 cm avstand til vegg av brennbart materiale, hvor det også er krav til avstand fra innsiden av skorsteinen. Alle ordinære teglsteinspiper som ikke er rehabilitert vil befinne seg i denne klassen.

OPPSTILLINGSKLASSE 2

I klasse 2 kan skorsteinen stilles opp mot brennbart materiale i etasjeskille og yttertak, men den kan ikke stilles inntil vegg. Her kreves det 10 cm avstand, som i klasse 1. Mange elementpiper befinner seg i denne kategorien.

OPPSTILLINGSKLASSE 3

I klasse 3 kan skorsteinen stå inntil brennbart materiale på inntil 2 sider, og mot brennbart materiale i etasjeskille og takgjennomføring. I denne klassen kan du for eksempel gipse eller legge panel rett på utsiden av pipen, på to sider.

Bedre fyringskomfort med rehabilitert skorstein

Skorsteinen er selve motoren i fyringsanlegget, hvor både tilstand og konstruksjon har stor påvirkning. En moderne rentbrennende ovn vil for eksempel ikke gi fullgod forbrenning i en gammel teglsteinspipe.

En skorstein i topp tilstand, bygget etter moderne standarder, gir deg en bedre fyringskomfort. En rehabilitert skorstein gir deg mindre varmetap gjennom mur eller andre materialer og bedre trekk - noe som gjør at ildstedet blir lettere å fyre opp, samtidig som veden gir mer varmeffektivitet.

Rehabilitering gir økonomisk gevinst

En rehabilitert skorstein gir deg økonomisk gevinst på to plan - en kort sikt, og en lang sikt. Først og fremst vil en moderne, brannsikker skorstein gi deg en høyere verdi på huset ditt, både i takst og i praktisk salg. Ikke bare vil potensielle kjøpere se verdien i at en rehabilitert pipe vil vare i mange år, men de kjøper også en trygghet om boligen er brannsikker for dem selv og alle som bor der.

Dessuten vil en moderne pipe, sammen med en rentbrennende ovn, gi deg en dramatisk forbedret brenneffektivitet, som vil si at du rett og slett bruker mindre ved på å oppnå samme antall kilowattimer.

Metoder for piperehabilitering

 • Nytt innerrør
 • Rehabilitering med keramikk
 • Rehabilitering med stålrør
 • Nytt innerrør
 • Rehabilitering med keramikk
 • Rehabilitering med stålrør
 • Nytt innerrør
 • Rehabilitering med keramikk
 • Rehabilitering med stålrør
 • Nytt innerrør
 • Rehabilitering med keramikk
 • Rehabilitering med stålrør
TOP