Få uforpliktende løsningsforslag

Vi kan sende deg et uforpliktende løsningsforslag for rehabilitering av din skorstein. Dette vil inneholde hvilke metoder vi vil bruke, materialer, tid, og omtrentlig kostnad for rehabiliteringen.

Løsningsforslaget gir deg praktisk informasjon om hva som bør gjøres, hvordan og hvorfor:

  • Helt uforpliktende
  • Hvilken metode vi tenker å bruke
  • Hvor lang tid vil arbeidet ta?
  • Prisestimat
  • Hvor raskt kan vi begynne
TOP